onsdag 12. juni 2013

BordkledningI vår langstrakte prosess med å skulle totalrenovere huset vårt, spiller vår nye bordkledning en viktig rolle. Denne skal bidra til å føre huset tilbake til noe av sin gamle prakt og og et par meter av denne prakten ligger nå sirlig oppstilt, klar til dyst, på gårdsplassen vår. 

Bordkledningen kan festes til veggens bærende konstruksjon både stående og liggende. I Norge har liggende kledning tradisjonelt vært det vanlige på Vestlandet, da disse gjerne har eller hadde vertikalt tømmer. Liggende kledning er også typisk for hus av typen New England-style. 

På Østlandet, i Trøndelag og i Nord-Norge har stående kledning vært det vanlige fordi underlaget som oftest var eller er en laftevegg av liggende tømmer. Stående kledning er som regel «tømmermannspanel» av over- og underliggere (eller på-bord og under-bord som de også kalles).  Eksempel på dette ser dere på det første bildet, der vårt gamle stabbur er avbildet.  Låvepanel er en annen type kledning, der bordene er oppsatt kant-i-kant med hverandre, ofte for å gi en luftig kledning. Som dere kanskje legger merke til av nederste bildet, er det denne typen vi har på fjøset vårt. Dette gjør til at låven vår er heller kald og trekkfull på vinteren - og en av grunnene til at jeg stort sett alltid forsøkte å snike meg unna å hive ned gress til dyrene når vinteren var på sitt kaldeste. Å nesten fryse nesa av seg, samtidig som en skulle få hakket løs frossen silo, var ikke den mest tiltalende oppgaven for en 16-åring som var med som fjøshjelper. Men vi slipper i det minste at bordene råtner på grunn av dårlig lufting. 

Siden tømmeret på gammelstuggu er en liggende konstruksjon, blir det naturlig nok stående kledning på huset vårt. 

God kveld til dere!
Og takk til Wikipedia som har bidratt til at dette innlegget forhåpentligvis fikk noe nyttig informasjon.  

The clapboard plays an important role in many Norwegian houses, both for weather protection and from an etstetic point of view (at this moment, a lot of this material is lined up on our courtyard, ready to be used). Clapboard can be attached to the wall bearing construction either horizontal or vertical. In Norway, horizontal clapboard traditionally has been common in the west, as houses here often have or had vertical timber. Horizontal clapboard is also typical for New England-style.  

In Middle Norway and Northern Norway vertical clapboard was/is most common, since the underlying timber in old houses were horizontal - as you also can see from the first picture. The timber in our old house is horizontal, therefor the clapboard will be vertical. Good evening to you!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...